English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٣٠ خرداد ١٤٠٠

ارزیابی کاربردپذیری سیستم اطلاعات داروخانه مرکز آموزشی درمانی طالقانی ارومیه در سال 1395

بررسی خودکارآمدی مدیریت علایم در زنان مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی و پژوهشی ارومیه در سال 1395.

حرفه ای سازی فرایند انتشار نشریه پزشکی ارومیه در راستای نمایه شدن در نمایه نامه های معتبر بین المللی

بررسی تاثير برنامه مراقبتی بر اساس الگوي سازگاري “روي” بر شدت افسردگی، اضطراب و استرس بيماران مبتلا به سرطان کولورکتال بستری در مراکز آموزشی درمانی شهر ارومیه

مطالعه مورد-شاهدی در تعیین عوامل خطر زایمان زودرس در شهر خوی استان اذربایجان غربی در سال 1394

ارزیابی ریسک حرارتی با استفاده از روش انستیتوی متخصصین بهداشت حرفه ای استرالیا (AIOH)در نانوایی های شهر اروميه

بررسی شیوع افسردگی وعوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه سال 1395

بررسی اثر فرایند لاگون هوادهی در حذف باکتریها و ژنهای کد کننده مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک های سولفومتوکسازول، اریترومایسین و کلرامفینکل

بررسی کارائی تصفیه خانه فاضلاب شهر خوی در حذف باکتریهای مقاوم به آنتی بیوتیک های جنتامایسین، سفتازیدیم و تتراسیکلین و ژنهای کد کننده آنها(Aac(6’)-Ib ،Aac 3-I،CTX-m-32،Tet W)

بررسی فراوانی باکتری لژیونلا پنوموفیلا در فاضلاب شهری و شبکه توزیع آب شهری و بیمارستانی شهر اشنویه با استفاده از تکنیک Nested PCR

بررسی اثر حفاظتی ویتامین E در مسمومیت ناشی از MDMA (اکستازی) در کبد موش سوری

بررسی اثر حفاظتی ویتامین E بر سمیت MDMA (اکستازی)در قلب موش سوری

مطالعه اختلالات خواب در دانشجويان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اروميه در سال 1395

شیوع و فراوانی کیست هیداتیک در میزبان واسط درایران: یک مطالعه ی مروری نظام مند و فراتحلیلی

بررسي اثر درمان هاي دارويي با ترکيبات مختلف اينترفرون بتا در درمان بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس از نقطه نظر مکانيسم عملکرد دارو بر ژن هاي مهاريCTLA-4 PD1

بررسی سواد سلامت در بیماران قلبی عروقی مراجعه کننده به بیمارستان سید الشهدا ارومیه در سال 1395

ساخت و بررسی پانسمانهای نانوفیبری حاوی آلبومین در ترمیم زخم

بررسی تأثیر مشارکت همسر در کلاسهای آموزشی دوران بارداری بر موفقیت شیردهی در مادران مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهدا شهرستان ارومیه درسال1394-5

تحلیل استنادی مقالات در زمینه انفورماتیک پزشکی نمایه شده در پایگاه استنادی علوم تا انتهای سال میلادی 2015

بررسی دیدگاه دانشجویان پزشکی مقطع بالینی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در مورد کاربرد دروس علوم پایه در مسائل بالینی

بررسی اثرات درمان ترکیبی رتینوئیک اسید و آتورواستاتین در اترواسکلروز تجربی القا شده در خرگوش

تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی، فنوتیپ و تکثیر مولکولی ژنهای erm و mef دخیل در مقاومت به ماکرولیدها، لینکوزامید و استرپتوگرامین در استرپتوکوک آگالاکتیه جدا شده از زنان باردار

اثر عصاره ی جلبک های قهوه ای خلیج فارس (Sargassum Oligocystum ) بر انگل لیشمانیا ماژور (MRHO/IR/75/ER) در محیط آزمایشگاهی و بهبود زخم در موشهای BALB/c

بررسی فراوانی دیسمنوره و عوامل مرتبط با آن در دختران دانش آموز شهر ارومیه در سال 1394-95

بررسی رابطه پلی مورفیسم های FokI و ApaI در ژن گیرنده ویتامین D با بیماری های گریوز و هاشیموتو در شهر ارومیه

جهش های تب مدیترانه ای در اگزون شماره دو به عنوان ریسک فاکتور بیماری عروق کرونر قلبی زود رس

بررسی اثر ضد باکتریایی نانوآلیاژ نقره مس سنتزشده به طریقه میکروبی بر روی سوش های استاندارد بروسلاآبورتوس، لیستریا منوسیتوژنز و بورخوردیا سپاشیا

بررسي فرهنگ ايمني و نقش آن در كيفيت مراقبتهاي پرستاري ارائه شده در پرستاران خوي 1394

بررسی ارتباط کیفیت خواب با ديسترس اخلاقي و فرسودگي شغلي درپرستاران شاغل در مراكز آموزشی درمانی ارومیه در سال 1394 -1395

کاربرد تئوري رفتار برنامه ريزي شده در پیش بيني فاکتورهای مؤثر بر میزان تحرک بدنی در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني اروميه در سال 1394

بررسی ميزان آگاهی و استفاده از پزشکی مبتنی بر شواهد در پزشکان متخصص بالینی عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

بررسی اثرات ضد باکتریایی نانو ذرات نیکل برروی میزان تشکیل بیوفیلم استرپتوکوکوس موتانس

تاثیركارگاه آموزشی برتندرستی معنوی و تکامل معنوی دانشجویان دانشکده پرستاری وبهداشت خوی در سال 1394

بررسي ميزان رضايتمندي مردم از کيفيت آب شرب روستاهاي شهرستان اروميه در سال 1394

بررسی مقایسه ای تاثیر دو روش مشاوره ای مرسوم و الکترونیکی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه در سال 1394

بررسی تاثیر آموزش بر نگرش مادران باردار نسبت به شیوه‏ی زایمان در پلی‏کلینیک فاطمیه شهرستان ارومیه

بررسی تاثیر باليني و پاراکلینیکی تزریق داخل مفصلی پلاسمای غنی شده با پلاکت(PRP) در درمان افراد مبتلا به استئوارتريت مفصل گيجگاهي فكي

بررسی سطوح هموگلوبین در طول حاملگی و ارتباط آن با وزن تولد نوزادان در شهرستان ارومیه سال 1394

بررسی فراوانی باکتری های استرپتوکک پیوژنز جدا شده از کودکان سالم دبستانی و مبتلا به فارنژیت حاد شهرستان ارومیه وتعیین مقاومت دارویی ایزوله ها

بررسی عوامل موثر بر اولین تجربه قاعدگی در دختران نوجوان دانش آموز شهرستان ارومیه

بررسي درماتيت شغلي و عوامل موثر بر آن بر اساس پرسشنامه پوست شغلي نورديک در آرايشگران زن و مقايسه با جامعه عمومي در شهر اروميه در سال 1394

ررسی رابطه ی دیسترس اخلاقی با فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی ارومیه در سال 1394

تایپینگ مولکولی سویه های بالینی کلبسیلا پنومونیه دارای مقاومت دارویی چندگانه جدا شده از بیمارستان آموزشی درمانی امام خمینی ارومیه به روش PCR- RAPD و ERIC-PCR

اثر تزریق داخل بطن مغزی بوپروپیون روی فعالیت برانگیخته نورون های هسته لوکوس سرلئوس (LC) ناشی از تزریق فرمالین کف پایی در موش های بزرگ آزمایشگاهی

بررسی برهم کنش گیرنده های آلفا-1 آدرنرژیک بر تاثیر بوپروپیون داخل بطن مغزی روی فرکانس فعالیت نورون های هسته لوکوس سرلئوس ناشی از تزریق فرمالین در کف پای موش های بزرگ آزمایشگاهی

بررسی برهم کنش گیرنده های آلفا-2 آدرنرژیک بر تاثیر بوپروپیون داخل بطن مغزی روی فرکانس فعالیت نورون های هسته لوکوس سرلئوس ناشی از تزریق فرمالین در کف پای موش های بزرگ آزمایشگاهی

بررسی اثرتوام فسفومایسین وبتا کلروال آلانین برروی کاهش میزان تولید بیوفیلم توسط ایزوله های بالینی مقاوم به متی سیلین استافیلو کوکوس ارئوس.

بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد نوجوانان دختر متاهل مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهرستان ارومیه در ارتباط با سلامت باروری در سال 1394-1393

بررسي ميزان رعايت حريم بيمار ان بستري توسط پزشکان و پرستاران از دیدگاه بیماران در مراکز آموزشي درماني اروميه در سال1393

بررسی علل و نتایج سوختگی کودکان در بیمارستان امام خمینی ارومیه (مهر93-92)

× بررسی وضعیت ایمنی¬زایی HBS Ab در دانشجویان علوم¬آزمایشگاهی دانشکده¬ی پیراپزشکی ارومیه

ارزيابي معادله ي تعديل شده ي آناليز فضاي فکي با تعريف معادله ي منحني فکي در جمعيت 17-12ساله ي اروميه

بررسي وضعیت سلامت عمومی دانشجویان بدو ورود حین تحصیل در دانشگاه علوم پزشکي اروميه

بررسی رابطه تعارض کار-خانواده و فشار روانی ناشی از نقش با رضایت شغلی و عملکرد وظیفه‌ای با میانجی‌گری استرس شغلی در پرستاران بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1393

بررسي خطاهاي انساني به روش PHAE در يكي از كارخانه هاي سرنگ سازي شهرستان اروميه

تأثیر استرس بی¬حرکتی به همراه تجویز توأم مرفین در دوران پره¬ ناتال و مواجهه مجدد با استرس در پایان دوره شیرخواری بر سطح خونی کورتیکوسترون در موش¬ صحرایی

بررسی شیوع آلودگی به انتروبیوس ورمیکولاریس در مهدکودک های شهرستان ارومیه در سال 1392

مقایسه اثرات درمانی Cefepime+ Amikacin با amikacin در كودكان تبدار نوتروپنيك تحت كموتراپي: يك كارآزمايي باليني تصادفي شده+ Piperacillin/tazobactam

بررسي ميزان رضايت مندي کارورزان رشته ي پزشكي از كيفيت و كمييت آموزش درمانگاهي بخش هاي ماژور دوره ي باليني در دانشگاه علوم پزشكي اروميه سال تحصيلي 1390_1391

اكتشاف ادراک بيماران از آموزش پزشکي بر بالين آنها

بررسی آلودگی خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از نظر قارچ های درماتوفيتي

مرور سیستماتیک و متاآنالیز شیوع آلودگی جوندگان سراسر ایران به گونه های مختلف انگل لیشمانیا؛

شیوع سرمی کیست هیداتیک انسانی در ایران : یک مطالعه مروری نظام مند و فرا تحلیلی

شیوع توکسوپلاسموزیس در زنان باردار ایران: یک مطالعه ی مروری نظام مند و فراتحلیلی

بررسی اثرات ضد باکتریایی نانو ذرات نیکل بر روی میزان تشکیل بیوفیلم استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به موپیروسین

بررسی دانش داروشناسي پرستاران از تداخلات غذا-دارو در مركز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی ارومیه در سال 1394

بررسی عوامل موثر در قطع و تداوم استفاده از روش های پیشگیری از بارداری در زنان مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهدای ارومیه

بررسی میزان شیوع سرمی عفونت با مایکوپلاسما پنومونیه در بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری در مقایسه با بیماران غیر قلبی

بررسی میزان رضایت‌مندی بیماران بستری از برنامه تحول نظام سلامت در بیمارستان‌های دانشگاه علوم‌پزشکی ارومیه (بهار 1394)

تعیین حداقل غلظت کشنده و مهارکننده رشد آنتی بیوتیک فسفومایسین برروی ایزوله های بالینی برخوردار ازمقاومت دارویی چندگانه کلبسیلا پنومونیه

بررسی ارتباط بین چاقی با تصویر ذهنی از بدن و خودکارآمدی سبک زندگی مربوط به وزن در زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی منتخب شهر اروميه سال 1393

بررسی اثرات تنها و توام اتانول وروی بر میزان بیان ژن Bax و bcl2 درسلول¬های سرتولی کشت داده شده موشی TM4)).

بررسي تاثير مداخله مبتني بر آموزش بر آگاهي ، نگرش وعملکرد زنان متاهل نابینا وکم بینا مراجعه کننده به انجمن نابینایان شهرستان ارومیه درخصوص سلامت باروری درسال 1393

مطالعه حمايت اجتماعی ادارک شده و عوامل مرتبط با آن در پرسنل یکی از کارخانه های سیمان شهرستان ارومیه در سال 1393

بررسي فراواني، ماهيت و روش هاي واکنش و عوامل مستعد کننده خشونت فيزيکي و کلامي اعمال شده عليه پرسنل فوريت هاي پزشکي در اروميه در شش ماه اول سال 1393

بررسی قابلیت حذف اسید هیومیک با سه ماده منعقد کننده PACl، الوم و کلرو فریک از آب رود خانه شهر چای ارومیه

شناسایی و تفکیک سرطان بدخیم و خوش¬خیم پستان در تصاویر فراصوت با استفاده از آنالیز کامپیوتری ساختاری بافت

بررسی خودکارآمدی،عزت نفس و پيامد درمان زنان نابارور خواهان روش تلقیح داخل آزمایشگاهی، مراجعه کننده به مرکز ناباروري شهر اروميه، سال 1393

بررسی عوامل اثرگذار بر رفتارهای ارتقاء سلامتی در زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکزپژوهشی و درمانی اميد اروميه در سال 1392-1393

بررسي كيفيت خدمات خوابگاهی در دانشگاه علوم پزشكي اروميه: ادراك از كيفيت از ديدگاه دانشجويان دختر

بررسی میزان و ماهیت خشونت علیه پرستاران در بخش های اورژانس مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1392.

ارزيابی موفقیت سيستم اطلاعات بيمارستانی (HIS) در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه بر اساس مدل تعدیل شده دلون و مکلین در سال 1392

بررسي کارایی تکنولوژي SODIS براي گندزدايي آب در شرايط اضطراري در منطقه ارومیه

بررسی اثر حذف نیترات توسط ماده منعقد کننده کلروفریک(FeCl3) از آب آشامیدنی تهیه شده از رودخانه شهرچای ارومیه در زمستان 1392

تأثیر استرس بی¬حرکتی به همراه تجویز توأم مرفین در دوران پره¬ ناتال بر سطح خونی وازوپرسین و رفتارهای اضطرابی در موش¬ صحرایی

مطالعه شیوع الودگی به شپش سر و عوامل موثر بر فراوانی و توزیع آن در مدارس ابتدایی دخترانه شهرستان سردشت استان آغ در سال92

بررسي حذف نيترات از آب آشاميدني با استفاده از منعقد کننده آلوم

بررسی غلظت فلوراید آب آشامیدنی و ارتباط آن با اندکس DMFT در دانش آموزان مدارس راهنمایی مطالعه موردی: شهرهای پیرانشهر و پلدشت، آذربایجان غربی

بررسی اپیدمیولوژیک حوادث و سوانح و عوامل مرتبط با آن در مراجعه کنندگان به بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان پلدشت در سال 1391.

بررسي اپيدميولوژي بيماري تب مالت در سطح شهرستان بوکان از سال1387تا1391

بررسی شیوع دیابت نوع دو و همراهی عوامل خطر آن در سالمندان ساکن مناطق روستایی شهرستان پیرانشهر در سال 1392

مطالعه علل مرگ کودکان کمتر از پنج سال در مرکز بهداشت شهرستان ارومیه در سال 1391

ارزيابي ميزان سميت حاد پساب تصفيه خانه فاضلاب شهر اروميه با استفاده از دافنيا مگنا

مطالعه شیوع ناامنی غذایی و برخی عوامل اجتماعی _ اقتصادی موثر در بیماران مبتلا به سرطان های گوارش فوقانی در استان آذربایجان غربی در سال 1392

ويژگي هاي باليني و فراواني عوامل خطر در بيماران مبتلا به سرطان سرويكس در فاصله زماني 1390-1380 در استان آذربايجان غربي

اکتشاف نظرات دريافت کنندگان خدمات در بهبود کيفيت خدمات اورژانسي بيمارستان شهيد مطهري

بررسی علل و عوارض هیسترکتومی و ارتباط آنها با نوع هیسترکتومی های انجام گرفته در مرکز آموزشی درمانی کوثر ارومیه در سال 1391

بررسی تاثیر کیفیت خواب و خستگی بر کیفیت زندگی بیماران عضو انجمن ام اس شهرستان ارومیه

بررسي سيستم گزارش دهي راديولوژي قفسه صدري قبل و بعد از اجراي سيستم اطلاعات بيمارستاني در بيمارستان شهيد مطهري اروميه

پايش مسير جريان اطلاعات سيستم اطلاعات بيمارستاني (HIS) در بيمارستان‌هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي اروميه و خطاهاي موجود در آن

بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی در زنان با حاملگی کم خطر باپرخطر در مراجعین به درمانگاه پریناتولوژی کوثر در سال 1392_1391

اكتشاف علل عدم كاهش مرگ و ميرناشي از حوادث ترافيكي براساس قانون برنامه پنجم توسعه در ايران

بررسی کیفیت زندگی و ابعاد آن در بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز دیابت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1391

بررسي وضعيت اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

بررسي تراتو لوژيكي آرسنيك بر سيستم بينايي جنين موش و ارتباط ان با پروتئين حامل فوليت

بررسي کيفيت زندگي در بيماران مبتلا به آکنه ولگاريس و خانواده هاي آنها

بررسی میزان حذف کروم از محلول های آبی از طریق جذب سطحی توسط ستون های آکنده کربن فعال دانه ای (GAC)

بررسی ارتباط بین ترومبوسیتوپنی و کاهش تعداد پلاکت طی بستری با رخداد مرگ در بیماران داخلی بستری در ICU

بررسی کارایی صافی دانه درشت با جریان افقی (HRF ) درحذف BOD , TSS و COD ازپساب خروجی لاگون های هوادهی شهر بوکان

بررسي حذف الكيل بنزن سولفانات خطي با روش اكسيداسيون فنتون و فرآیند بيولوژيكي بيولاك

بررسی میزان رعایت حقوق بیماران در اتاق درد و زایمان از دیدگاه کلیه ارائه دهندگان و دریافت کنندگان خدمت در مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه در سال 1390

تاثيرات نوبت كاري در پرستاران بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي اروميه

بررسي فاصله گذاري بين بارداري ها و سرانجام بارداري در مادران بستري در بخش مامايي مركز آموزشي درماني شهيد مطهري اروميه در سال 1390

بررسی آلودگي ميكروبي يخ هاي توليدي كارخانجات يخ سازي شهرستان اروميه

بررسی سبک های یادگیری دانشجویان پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

بررسی میزان رضایت مندی مادران زایمان کرده در بخش زایمان از نحوه ارائه خدمات بهداشتی درمانی در بیمارستان مطهری ارومیه در سال 1390

ارزیابی اثر کشندگی عصاره الکلی و استونی مرزه بر پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور (MRHO/IR/75/ER) در شرایط آزمایشگاهی

بررس شيوع سرمي آنتي بادي هاي IgG و IgM ضد توكسو پلاسما گوندي در اهدا كنندگان خون مراجعه کننده به سازمان انتقال خون اروميه

ارزیابی میزان ایمونوگلوبین E پلاسمای بیماران سندرم ایکس قلبی

مقايسه اثر كرم لیدوکائین- پریلوکائین و ژل دیکلوفناک در کاهش درد بیماران تحت درمان بالیزر الکساندرایت

بررسی اثر هم افزایی بتا کلرو ال آلانین با آنتی بیوتیک فسفومایسین بر روی میزان مرگ ومير اشرشیا کلی در محیط آزمایشگاهی

نتايج افزايش قطر مردمك با استفاده از ليدوكايين داخل اتاق قدامي طي فيكواموليسيفيكيشن

بررسی میزان شيوع سرولوژي مثبت HTLV I دربيماران هموفيلي A,B متولد 1364-1389 در استان آذربايجان غربي

بررسي فراواني آلودگي سرمي پاروويروس B19 در بيماران پيوند كليه در مركز پيوند بيمارستان امام خميني شهرستان اروميه در سال 1389

بررسی فراوانی و ارتباط عفونت سایتومگالوویروس در بیماران مبتلا به بيماري عروق کرونري مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني سيدالشهداي اروميه

بررسي فراواني آلودگي سرمي پاروويروس B19 در زنان باردار اروميه در سال 1389

بررسی عوامل خطر عفونت ادراری بدون علامت در زنان باردار-یک مطالعه مورد شاهدی

بررسی شیوع ، علل و روشهای خودکشی شهرستان خوی در سال 1388

بررسي اثرات فوري دگرانوله شدن ماست سل ها در تزریق مورفین داخل صفاقی بر فشارخون شریانی و ضربان قلب در موش صحرایی

ارزیابی ارتباط بین عفونت هلیکو باکتر پیلوری با گلوکوم زاویه باز اولیه