English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٥ بهمن ١٣٩٨

لیست اعضا شواری پژوهشی درسال 98-97

 • دکتر ندا ولی زاده عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی
 • دکتر امیراردلان عبدالهی عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی
 • دکتر زهرا نیازخانی عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی
 • دکتر نازآفرین قاسم زاده سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه
 • دکتر حبیب الله پیرنژاد عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی
 • دکتر هاله قوامی عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی
 • دکتر افشین شیوا عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی
 • دکتر ابوالفضل قهرمانی عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت
 • دکتر مازیار اسمعیلی مقدم عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی
 • دکتر محمد حیدری عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی
 • دکتر علی تبریزی عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی
 • دکتر سحر مهرانفر عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی
 • دکتر مریم مجیدی نیا عضو هیئت علمی
 • زهرا صمدی
 • علیرضا فرجی
 • سینا دینداریان
 • صبا فانی حنیفه
 • نوشین علی اصغری
 • سهند عرفایی
 • نیما صادق زاده