English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٣٠ خرداد ١٤٠٠

مشخصات دبیران کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده های تابعه  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 

 

مدرک تحصیلی

ایمیل

نام- نام خانوادگی

نام دانشکده

ردیف

پزشکی

Tooba.mohamadi@gmail.com

 طوبی محمدی

 دبیرکمیته تحقیقات دانشجویی

1

 

ارشد مهندسی بهداشت محیط

Soltanifatemeh1396@gmail.com

 

فاطمه سلطانی

 

دانشکده بهداشت

2

انفورماتیک پزشکی ارشد

Sa.delavari70@gmail.com

 

 سعیده دلاوری

دانشکده پیراپزشکی

3

پرستاری ارشد

nima.sadeghzadeh97@gmail.com

نیما صادق زاده

دانشکده پرستاری و مامایی

4

داروساز ی

mohammadian004@gmail.com

مجید محمدیان

دانشکده دارو سازی

5

دندان پزشکی

tayefeh.ata@gmail.com

عطا طایفه ملکی

دانشکده دندانپزشکی

6

پزشکی

mehdimohebalizadeh@yahoo.com

     مهدی محبعلی زاده

مرکز آموزشی درمانی بیمارستان امام خمینی (ره)

7

پزشکی

alizafaraji@hotmail.com

علیرضا فرجی

دانشکده پزشکی

8