English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠١ آبان ١٣٩٨

 

 کارگاههای کمیته تحقیقات دانشجویی در سال 1397

 

 

 

رديف

عنوان كارگاه آموزشي

ساعت برگزاری کارگاه

تعداد

تعداد شركت كننده

تعداد روزهاي كارگاه

شش ماه اول

شش ماه دوم

1

spss

6

1

21

1

*

-

2

پروپوزال نویسی

8

1

13

2

*

-

3

نحوه تدوین رضایت آگاهانه در پژوهش علوم پزشکی

6

1

19

1

*

-

4

جستجو در پایگاه  iknito

6

1

17

1

*

-

5

End note

6

1

20

1

*

-

6

جستجو در پایگاه  scopus

6

1

19

1

*

-

7

پروپوزال نویسی

10

1

20

2

*

-

8

انواع خمطالعات در پژوهش های علوم پزشکی

6

1

19

1

*

-

9

پروپوزال نویسی

10

1

25

2

*

-

10

جستجو در پایگاه  pub med

6

1

29

1

*

-

11

جستجو در پایگاه med line

6

1

26

1

*

-

12

پروپوزال نویسی

10

1

22

2

*

-

13

End note

6

1

19

1

*

-

14

نحوه خواندن و نوشتن مقالات علمی

10

1

10

1

*

-

15

مقاله نویسی

8

1

12

1

*

-

16

پروپوزال نویسی

8

1

10

1

*

-

17

مقاله نویسی

10

1

36

2

*

-

18

پروپوزال نویسی

10

1

29

2

*

-

19

کارگاه طراحی پوستر

6

1

10

1

*

-

20

آشنایی با ثبت اختراعات ملی و بین الملی

6

1

13

1

*

-

21

پروپوزال نویسی

8

1

29

2

-

*

22

جستجو در پایگاه  scopus

4

1

13

1

-

 *     

23

how to read a paper

4

1

24

1

-

*

24

پزشکی مبتنی بر شواهد

4

1

39

1

-

*

25

spss

4

1

20

1

-

*

26

End note

4

1

18

1

-

*

27

استارتاپ

4

1

9

1

-

*

28

مقاله نویسی

8

1

51

2

-

*

29

پروپوزال نویسی

8

1

15

2

-

*

30

End note

8

1

20

1

-

*

31

آنالیز آماری داده ها

8

1

7

1

-

*

32

Reial time pcr

6

1

13

1

-

*

33

مقاله نویسی

5

1

38

1

-

*