English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٣٠ خرداد ١٤٠٠

فرم عضویت در کمیته


* :
نام
 *  :  نام خانوادگی
 *  :  شماره دانشجویی
 *  :  سال ورودی
   :  ایمیل
 *  :  تلفن تماس
*
 :  دانشکده محل تحصیل
فعالیت های پژوهشی
شرکت در کارگاههای آموزشی
فعالیت اجرایی در کمیته
همکاری در برگزاری کنگره ها
 :  علاقمندی شما
  :  کارگاهها و دوره هایی کمه قبلا گذرانده اید
   :  مهارتها و سوابق قبلی خود را به طور خلاصه بنویسید
 لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*
 :  کد تصویری
 ورود اطلاعات برای تمامی موارد ستاره دار الزامی می باشد