English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٥ آبان ١٤٠٠

 

اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

استاد(رتبه علمی)

دانشجو(رشته تحصیلی)

اعضای شورای مرکزی

دکتر  وحید شفیعی ایران نژاد

استادیار

-----

علیرضا فرجی

-

دانشجوی رشته پزشکی

مهدی محبعلی زاده

-

دانشجوی  رشته  پزشکی

طوبی محمدی

-

دانشجوی  رشته  پزشکی

سمیرا فرجی

-

دانشجوی رشته   ارشد علوم تغذیه

مجید محمدیان

-

دانشجوی رشته دارو سازی

مجید فتحی

-

دانشجوی رشته دارو سازی

سهند عرفایی

-

دانشجوی رشته  دندان پزشکی

عطا  طایفه ملکی

-

دانشجوی رشته  دندان پزشکی

محمد رضا قربانی افخمی

-

دانشجوی رشته  دندان پزشکی

یاسمن نادر بابایی

-

دانشجوی رشته  دارو سازی

نیما صادق زاده

-

دانشجوی رشته ارشد  پرستاری

سرور رحیمی

-

دانشجوی  پرستاری

فرشته بقایی

-

دانشجوی  مامایی 

فاطمه سلطانی  

-

دانشجوی رشته  ارشد بهداشت محیط

سعیده دلاوری

-

دانشجوی  ارشد انفورماتیک پزشکی


نیکو تیموری

-

دانشجوی رشته بهداشت محیط