English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٠٦ تير ١٣٩٦

 

   شبکه همکار شمالغرب متشکل از هشت کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی که تحت نظر کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی فعالیت می کند به شرح ذیل تشکیل تشکیل شده است  فوکال پوینت شبکه امسال در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه واقع شده است.


کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز                                                          تیپ یک

کمیته های تحقیقات دانشجویی گیلان -ارومیه - قزوین - زنجان - اردبیل - همدان                 تیپ دو

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان                                                   تیپ سه